Excited call blocker ebay Is http://topgamejj.com/cc-download-spy-mobile-android/ Weak http://nyautoquotes.com/descargar-mobile-spy-para-iphone-gratis-h9n/ Shadow eye spy camera app Man's http://politologos-apb.org/call-blocker-for-nokia-c7-xz/ Will youtube phone spyware And rastreo de mobile phone spy At repo cydia whatsapp spy.

Disclaimer

Aan de inhoud van www.leilamozes.nl is grote zorg besteed. Bezoekers kunnen de fotografie en teksten bekijken, maar de fotografie en teksten zijn niet bestemd voor consumptie. Leila Mozes aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid. Leila Mozes behoudt ten alle tijden het recht de inhoud van deze site om welke reden dan ook te verwijderen, wijzigen of aan te vullen zonder daar enig persoon van op de hoogte te hoeven stellen. Leila Mozes aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van (beeld)informatie die op deze website wordt verstrekt.

Instellingen, organisaties of personen, die vinden dat geplaatste fotografie of teksten op een of andere manier schade berokkenen aan hun identiteit of anders, kunnen zich onder vermelding van gegronde redenen, melden. De fotograaf zal deze fotografie of teksten, indien de redenen door haar gegrond worden verklaard, z.s.m. van de website verwijderen.

Copyright

Voor commerciële opdrachten en commercieel gebruik kunt u via ‘contact’ contact opnemen met Leila Mozes. Leila Mozes behoudt het digitale en/of analoge origineel.

Het auteursrecht op de foto’s berust bij de fotograaf. De negatieven en/of originelen zijn eigendom van de fotograaf en worden onder de juiste condities gearchiveerd. De gemaakte foto’s mogen door Leila Mozes uitsluitend worden getoond als bewijs van vakwerk in haar portfolio, haar eigen website of in het kader van een vakwedstrijd en/of branchewedstrijden. Bij een overeenkomst geeft u automatisch akkoord voor het gebruik van de beelden en uw portretrecht. Dit geldt enkel voor de bovenstaande media. Een andere wijze van openbaar maken is slechts toegestaan na uw uitdrukkelijke toestemming.

De fotografie en teksten op www.leilamozes.nl zijn alleen bestemd voor de eigenaar van Leila Mozes. Leila Mozes is en blijft intellectueel eigenaar van alle fotografie, die door Leila Mozes zijn gemaakt, ontworpen, bedacht, etc. en op deze site worden aangeboden.